Privacybeleid

Grof Talent Privacybeleid

v 1.0.3 7-02-2020

Lees deze privacybeleid zorgvuldig voordat je onze site bezoekt of gebruikt. Door onze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van deze privacy beleid en onze Algemene Voorwaarden voor Klanten en Algemene Voorwaarden voor Dienstverleners (Talenten en/of Aanbieders). Als u niet akkoord gaat met onze voorwaarden, mag u geen toegang krijgen tot de site of diensten gebruiken. De site is alleen beschikbaar voor personen die ten minste 13 jaar oud zijn.

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://groftalent.nl.

1. Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

1.1 Profiel

Wij verzamelen en bewaren de informatie die je ons verstrekt bij het registreren en het maken van een profiel, met als doel het leveren aan jou van onze diensten.

Tijdens Registratie verzamelen en bewaren wij de volgende persoonlijke informatie:

 • email
 • Voornaam en Achternaam
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Mobiel telefoonnummer

Voor de Talent profiel (Dienstverlener / Activiteit aanbieders) na registratie verzamelen en bewaren wij de volgende persoonlijke informatie:

 • Profiel foto
 • Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (optioneel)
 • Korte beschrijving over jezelf (optioneel)
 • Talen dat je spreekt (optioneel)
 • Bank Rekening Nummer
 • VOG Verklaring Omtrent Gedraag (optioneel)

Voor de Ouder profiel (Klanten) na registratie verzamelen en bewaren wij de volgende persoonlijke informatie:

 • Profiel foto (optioneel)
 • Mobiel telefoonnummer
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin (optioneel)

1.2 Activiteiten

We gebruiken Google Maps services om kaarten te genereren en automatisch aanvullingen aan te bieden bij het zoeken naar activiteiten op locatie. Daarbij worden mogelijk gegevens verzameld via je browser in overeenstemming met het privacybeleid van Google.

Wij verzamelen en bewaren de informatie die je ons verstrekt bij het maken van een boeking, met als doel het reserveren van het door jou aangevraagde aantal plaatsen voor onze activiteit en het bijhouden van een presentielijst.

We verzamelen en bewaren informatie die je ons verstrekt over activiteiten (en bijbehorende locaties) die je op onze site wilt publiceren.

1.3 Beoordelingen

Als gebruikers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het formulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

1.4 Media en ingesloten inhoud van andere websites

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Activiteiten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Je bent verantwoordelijk voor persoonsgegevens van derden die worden door jou verkregen, gepubliceerd of gedeeld via onze site en bevestigen dat je de toestemming van derden hebt om de gegevens aan Grof Talent te verstrekken.

1.5 Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics (Google Inc.) om het verkeersdata van onze site te analyseren met het doel om een betere dienst aan jou te leveren.
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie bij te houden en te onderzoeken, rapporten over zijn activiteiten voor te bereiden en deze met andere Google-services te delen.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren. Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies; Gebruiksgegevens.
Verwerkingspunt: VS

2. Verwerkt Grof Talent bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Anders dan de publiceren van profielen, activiteiten en beoordelingen en het verwerking van betalingen, is de website(s) van Grof Talent niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Grof Talent verzoekt u dan ook deze gegevens niet te verstrekken. Verder heeft Grof Talent op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Grof Talent kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt Grof Talent ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door Grof Talent worden verwerkt.

Mocht u ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat Grof Talent onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt Grof Talent u contact op te nemen via dpo@groftalent of +31 6 3377 3541. Grof Talent zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

3. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Grof Talent verwerkt uw gegevens ter uitvoering van een overeenkomst en op basis van wettelijke verplichtingen.

Als u als Talent (Dienstverlener / Activiteit aanbieder) gebruikmaakt van de dienstverlening van Grof Talent worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het beoordelen van uw registratie;
 • Voor het verwerken van betalingen;
 • Voor het aanmaken van een persoonlijke profiel;
 • Voor het verlenen van toegang tot uw persoonlijke profiel;
 • Voor het analyseren van uw gedrag op de website(s) van Grof Talent teneinde daarmee de website(s) te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Voor het analyseren van uw surfgedrag over de website(s) van Grof Talent op basis waarvan Grof Talent producten en diensten afstemt op uw behoefte;
 • Voor het toesturen van informatie over (wijzigingen van) uw product of dienst;
 • Voor het adverteren van Grof Talent activiteiten en diensten
 • Voor analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • Voor het trainen en beoordelen van de medewerkers van Grof Talent;
 • Voor het vastleggen van bewijs;
 • Teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Als u als Ouder (klant / betaler) gebruikmaakt van de dienstverlening van Grof Talent, worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het verwerken van betalingen;
 • Voor het aanmaken van een persoonlijke profiel;
 • Voor het verlenen van toegang tot uw persoonlijke profiel;
 • Voor het analyseren van uw gedrag op de website(s) van Grof Talent teneinde daarmee de website(s) te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Voor het analyseren van uw surfgedrag over de website(s) van Grof Talent op basis waarvan Grof Talent producten en diensten afstemt op uw behoefte;
 • Voor analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • Voor het trainen en beoordelen van de medewerkers en Talenten van Grof Talent;
 • Voor het vastleggen van bewijs;
 • Teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Indien Grof Talent uw persoonsgegevens voor andere, bijvoorbeeld commerciële, doeleinden wil verwerken dan hierboven omschreven, doet Grof Talent dit op basis van een gerechtvaardigd belang of nadat uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

4. Met wie je jou data delen

Reserveringen worden door Mollie service behandeld in het context van de transactie. Als u als consument (betaler) gebruikmaakt van de dienstverlening van Mollie, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type;
 • In sommige gevallen, uw voor- en achternaam;
 • In sommige gevallen, uw adresgegevens;
 • In sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen bij onze klant;
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

5. Hoe lang we jouw data bewaren

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders en bezoekers kunnen deze informatie (en of een deel ervan) ook bekijken en wijzigen. Gebruikers hebben zelf de mogelijkheid om hun profiel privé houden.

Je data wordt bewaart zolang wij onze diensten leveren. Nadat je je data hebt verwijdert, blijven jou gegevens nog 1 maand in onze back-up systeem. Na een mand zullen alle jou gegevens definitief worden verwijderd.

Bovendien kan Grof Talent worden verplicht om Persoonsgegevens gedurende een langere periode te bewaren wanneer dit vereist is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Zodra de bewaarperiode is verstreken, worden persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht om te wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

6. Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt beoordelingen achter gelaten, activiteiten aangeboden, activiteiten gereserveerd kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiliging doeleinden.

6.1 Hoe kan je deze rechten uit te oefenen?

Alle verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan Grof Talent via de contactgegevens in dit document (zie kop 9). Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en worden zo vroeg mogelijk en altijd binnen één maand door Grof Talent behandeld.

7. Cookies

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een activiteit wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

We kunnen cookies gebruiken om tijdelijk informatie over een lopende boeking en eventuele foutmeldingen / bevestigingsmeldingen op te slaan bij het indienen of beheren van je activiteiten en locaties.

7.1 Afmelden voor cookies

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

Op onze site worden ook cookies geplaatst door derden, bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven.

8. Hoe we jouw data beveiligen

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Grof Talent van groot belang. Grof Talent heeft verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw data te beschermen en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Zo gebruiken we onder andere netwerksegmentatie, technieken als firewalls, anti-DDoS-systemen en bestandsintegriteitsmonitoring, sterke authenticatie van gebruikers, versleutelde overdracht van informatie, monitoring en alerting, en hanteren we industry best practises voor adequate versleuteling en systeemconfiguratie.

Met betrekking tot organisatorische maatregelen moet u denken aan rollenscheiding, least-privilege principes, screenings van personeel, strikte procedures voor beheer van aanpassingen, incidenten, kwetsbaarheden en leveranciers, en terugkerende trainingen van ons personeel. Ook worden onze beveiligingsmaatregelen periodiek getest op doelmatigheid.

Voor het melden van mogelijke problemen met de beveiliging van de systemen van Grof Talent, kunt U een email sturen naar dpo@groftalent.com

9. Contactinformatie

Grof Talent
Eigenaars: Maurizio Bricola & Luis Torres
Professor Kaiserstraat 11, 2562KA, Den Haag, Nederland
dpo@groftalent.com

10. Aanvullende Informatie

In aanvulling op de informatie in dit privacybeleid, kan deze applicatie de gebruiker aanvullende en contextuele informatie over specifieke services of de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens op verzoek verstrekken.

10.1 Systeemlogboeken en onderhoud

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden, deze toepassing en eventuele diensten van derden kunnen bestanden verzamelen die interactie met deze toepassing registreren (systeemlogboeken) gebruik andere persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) voor dit doel.

10.2 Hoe “Do not Track” -aanvragen worden afgehandeld

Deze applicatie ondersteunt geen “Do Not Track” -verzoeken.
Om te bepalen of een van de door derden gebruikte diensten de verzoeken “Niet bijhouden” respecteert, leest u hun privacybeleid.

10.3 Wijzigingen in dit privacybeleid

Grof Talent behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen door middel van kennisgeving aan zijn Gebruikers op deze pagina en mogelijk binnen deze Applicatie en / of – voor zover technisch en juridisch mogelijk – een kennisgeving aan Gebruikers te sturen via contactinformatie beschikbaar voor Grof Talent. Het wordt sterk aanbevolen om deze pagina vaak te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan.

Als de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van de toestemming van de gebruiker, moet de eigenaar waar nodig de nieuwe toestemming van de gebruiker verzamelen.

Versie 1.0.3 – februari 07 2020

 
Grof Talent